Skip to main content

Policy gällande dina personuppgifter

Skura hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

Om personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information från vilken en fysisk person kan identifieras, direkt eller indirekt. Information som exempelvis kan anses som personuppgifter inkluderar namn, kontaktuppgifter, personbeskrivningar med mera.

Behandling av personuppgifter definieras som varje process som innehåller personuppgifter.

Registrering och hantering av information

Kund

Vid kontakt hanteras personuppgifter vid intresseanmälan och köp av våra tjänster i form av namn, telefonnummer, e-postadress samt behov av tjänst.

Skura AB med organisationsnummer 559055-6154 kommer att behandla och hantera personuppgifter. Vi kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående.

Personuppgifterna behandlas för att kunna etablera en fortsatt kommunikation med kund och krävs för att hantera  intresseanmälan. Enligt Lag är bedömningen att hantering av intresseanmälan av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker under tiden är kund hos Skura. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha information kring hantering av dina personuppgifter eller om du vill justera vår hantering av dina kontaktuppgifter. 

Som kund hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst och kontakthistorik.

Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera, ge information och hantera avtal som slutits, och tillhandahålla köpta tjänster. 

Lagring av personuppgifter sker när kunden köper och/eller abonnerar på tjänst, samt/eller så länge det finns en rättslig skyldighet att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokförings- och revisions syfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Jobbansökan

Vid jobbansökan hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, sökt tjänst samt inskickat material inklusive tex personligt brev, CV, övriga meriter, referenser osv

Personuppgifterna hanteras för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med den jobbsökande.

Behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna hantera ansökningen. Bedömningen att hantering av jobbansökan är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Samtycke personuppgifter

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Skura AB, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan alltid kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss på info(at)skura(dot)se

Kontaktuppgifter

Skura AB
www.skura.se

Varuvägen 9 A,
125 30 Älvsjö, Sverige