Skip to main content

Skuras ledord är service, kvalitet och respekt. 

Det innebär bland annat att vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vår visselblåsartjänst är viktig för att bevara kundernas, medarbetarnas och allmänhetens förtroende för oss samt för att värna god bolagsstyrning.

Visselblåsartjänsten ger våra anställda och andra partners en möjlighet att informera oss om allvarliga oetiska eller olagliga missförhållanden.

Vid rapportering om missförhållande så beskriv ärendet så noga som möjligt i ditt meddelande så att vi får underlag för att gå vidare med utredning. 

Du kan rapportera anonymt. För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part i form av WhistleB, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad och alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Använd följande länk för att rapportera: https://report.whistleb.com/sv/heartbidco

Tack för ditt engagemang!

Skura hemstädning